〒657-8501
1-1, Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe, 657-8501, JAPAN
E-mail: sec [at] ubi.kobe-u.ac.jp
TEL: 078-803-6090